Lanikai Point, Oahu

A view of a small section of Kailua beach at the entrance to the Lanikai neighborhood

Lanikai Point