Wailua Falls, Kauai

Wailua Falls offers drive by viewing for the water fall connoisseur.

Wailua Falls